1. Publicerad: 18 maj 2017 Uppdaterad: 16 maj 2018

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande" för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 %. Det är en ökning jämfört med tidigare år och antalet bad som provtagits på ett korrekt sätt har också ökat.

 2. Publicerad: 20 maj 2019

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongerna 2015-2018 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent.

 3. Publicerad: 2 juni 2020

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2020 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 438 EU-bad, vilket motsvarar 94 %. Totalt har 378 EU-bad fått klassificeringen utmärkt inför 2020 års badsäsong, jämfört med 375 inför 2019 års badsäsong.

 4. Publicerad: 16 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2020

  Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.

 5. Publicerad: 15 maj 2018 Uppdaterad: 23 maj 2018

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

 6. Publicerad: 3 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

 7. Publicerad: 7 juli 2015

  I rapporten ger Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2015.

 8. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

 9. Publicerad: 19 maj 2016

  Inför badsäsongen 2016 - Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten

 10. Publicerad: 31 mars 2017

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016