Sökresultat

 • Åtgärdsprogram (6)
 • Faktasida (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (1)
 • Föreskrift (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Vägledning (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.

Faktasida: EU:s Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi

Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.