Västerhavet 2015

Västerhavet 2015 tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Årets upplaga har temat På väg mot ett friskare hav och praktiskt åtgärdsarbete i fokus.

Omslag till rapport.

I Västerhavet 2015 kan du bland annat läsa om att fiskefria områden fungerar, samverkan mellan räkfiskare och myndigheter i Koster- Väderöfjorden har lett till ett hållbart fiske och att åtgärder mot övergödning både kan ge gödsel och energi. 

Du kan också läsa om myndigheternas stora åtgärdsprogram som skall klubbas igenom i år och exempel på insatser som redan nu genomförs i havet och på land för att förbättra miljön.

Västerhavet 2015 ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet(HMI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne.  

Relaterade publikationer

16 maj 2017: Västerhavet 2017

29 jun 2016: Västerhavet 2016

25 maj 2015: Västerhavet 2015

Publicerad: 2015-05-25
Uppdaterad: 2016-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion