Sökresultat

  • Åtgärdsprogram (1)
  • Konventioner (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Internationellt arbete (1)
  • Östersjön (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: EU:s Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi

Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.