Sökresultat

  • Riksintresse (1)
  • Yttranden (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Yttrande (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Yttrande (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.