Sökresultat

  • Åtgärdsprogram (1)
  • Yttranden (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Yttrande (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Yttrande (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltningsförordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.