Sökresultat

  • Skräp/marint skräp (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nedskräpning (2017)

Nedskräpning (2017)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.