Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Sammanfattning

Problematiken med förlorade eller uttjänta fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv är komplicerad.

Åtgärder med att lösa de problem som uppstår runt förlorade och uttjänta
fiskeredskap är att dragga eller dyka, återvinna redskapen eller förhindra att fler fiskeredskap förloras och blir nya spökgarn

Många lagar och förordningar är inte utformade för ett cirkulärt ekonomiskt system. Syftet är att få igång cirkulära ekonomiska tankebanor runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.
Motivet är att kartlägga vilka hinder som finns i lagstiftning och andra
regelverk, standarder och samhällsstrukturer för att uppnå en ökad
användning och återanvändning.

Publicerad: 2019-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion