Sökresultat

  • Jordbruk (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2015-2019.