Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

Om guiden

Varje delmoment i guiden innehåller hänvisningar till huvudrapporten där användaren kan finna mer och utförligare information om kriterier, poängskalor för bedömningar samt beräkningar av hållbarhetsindex.

I huvudrapporten beskrivs även den teoretiska bakgrunden till metoden. I anslutning till de praktiska stegen för projektutvärdering som presenteras i guiden görs hänvisningar utvärderingsmallen i bilagan.

Publicerad: 2016-05-20
Uppdaterad: 2016-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion