Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för så väl ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk som en god vattenmiljö.

Med avstamp i strategin kommer Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att arbeta vidare för att ta fram vägledningar om jordbrukets vattenanläggningar och tillämpning av kraftigt modifierade vatten, men även definitioner av ekologiskt funktionella kantzoner och av vad som kan anses vara betydande påverkan på jordbruksverksamhet. Vår förhoppning är att berörda intressenter, både inom samhällsplanering och inom naturresurshushållning, har nytta av underlaget och vidareutvecklar det, utifrån egna behov eller i samverkan med oss.

Om du har problem med att öppna rapporten så kan du behöva uppdatera din Adobe reader.

Publicerad: 2015-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion