Sökresultat

 • Regler (4)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Yrkesfiske (3)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

Remiss: Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Faktasida: Fiskefria områden (2005)

Fiskefria områden (2005)

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.