Sökresultat

  • Dricksvatten (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Yttrande (1)
  • Yttrande (1)

  • Yttranden (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.