Sökresultat

 • Riksintresse (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Remiss (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (1)
 • Visa fler

 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)

 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

Faktasida: Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.