1. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2018

 2. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 20 april 2021

  Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

 3. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 20 april 2021

  Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

 4. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

  För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

 5. Publicerad: 1 februari 2017 Uppdaterad: 4 mars 2019

  I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

 6. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

 7. Här finns en lista med aktuella tillstånd. Listan uppdateras varje dag.

 8. Här finns en lista med aktuella tillstånd. Listan uppdateras varje dag.

 9. Publicerad: 15 februari 2018 Uppdaterad: 7 oktober 2019

  För att fiska med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, det så kallade Västerhavet, krävs särskilt tillstånd.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 6 februari 2018

  Genom överlåtbara fiskerättigheter kan du som fiskelicensinnehavare överlåta hela eller del av din kvot till en annan fiskelicenshavare.