1. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 2. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

 3. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 1 februari 2020

 4. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 12 maj 2020

  Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

 5. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 10 september 2019

  Avdelningen ansvarar för genomförandet av havsförvaltningen, samordnat med vattenförvaltningen och fiskförvaltningen.

 6. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 26 april 2019

  Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

 7. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 29 maj 2018

  Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

 8. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Avdelningen ansvarar för långsiktig miljöövervakning, miljöanalys och internationellt utvecklingsarbete.

 9. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.