Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Faktasida (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Visa fler
 • Gis (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (1)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.