Sökresultat

 • Jordbruk (5)
 • Publikationer (5)
 • Mer än ett år sedan (5)
 • Forskning (1)
 • Främmande arter (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (2)
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (4)

 • Publikation (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.

Publikation: Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

Publikation: Västerhavet 2015

Västerhavet 2015

Västerhavet 2015 tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Årets upplaga har temat På väg mot ett friskare hav och praktiskt åtgärdsarbete i fokus.