1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Havsplanerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet.

 2. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

 3. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

 4. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

 5. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

 6. Publicerad: 1 december 2016

  EU driver på det europeiska arbetet med havsplaneringen. Både genom att finansiera projekt och ta fram direktiv och stöd. Medlemsländerna ska ta fram havsplaner till år 2021 för att bidra till både blå tillväxt och att uppnå EU:s miljömål om god miljöstatus.

 7. Publicerad: 29 juni 2015 Uppdaterad: 18 juli 2017

  Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

 8. Publicerad: 1 juni 2018 Uppdaterad: 3 april 2019

  Pan Baltic Scope var ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer runt Östersjön. Vi arbetade för bättre havsplaner. Här hittar du resultaten från Pan Baltic Scope.

 9. Publicerad: 24 februari 2017 Uppdaterad: 2 september 2020

  Symphony beräknar hur belastningar från mänskliga aktiviteter till havs påverkar naturvärden på varje plats i Sveriges hav. Metoden och det tillhörande verktyget togs fram av HaV och används främst i havsplaneringen.

 10. Publicerad: 14 februari 2019

  Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.