Sökresultat

  • Havsplanering (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Remiss (1)

  • Remisser (1)

  • Remiss (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om förslag till havsplaner

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.