Sökresultat

 • Fredade arter (3)
 • Faktasida (3)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.