Sjurygg

Hitta på sidan

Sjurygg (Cyclopterus lumpus), även kallad stenbit (hane) eller kvabbso (hona), finns längs kusten från västkusten upp till Norrbottens skärgård.

Sjurygg. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker nära stranden i februari till maj. Honan fäster äggen i klippskrevor. Under leken blir hanen rödaktig medan honan är blågrön. Efter det att hanen befruktat äggen suger han sig fast invid dem för att vakta och försvara dem mot fiender.

Vandringar

Under februari till augusti finns sjuryggen på grunt vatten nära klippstränder. Resten av året tillbringar den på djupare vatten 20–200 meter. Arten kan också simma långa sträckor, över 500 km, i den fria vattenmassan.

Ålder och storlek

Sjuryggen blir könsmogen vid 3–5 års ålder.

Äldsta kända ålder är 13 år. Honan blir större än hanen och kan bli upp till en halvmeter lång och väga över fem kg. I Östersjön blir sjuryggen dock sällan över 20 cm.

Levnadssätt

Under vår och sommar uppehåller sig sjuryggen på grunda områden. Den sitter ofta fastsugen vid klippor. Under övrig tid kan den påträffas i den fria vattenmassan långt ute till havs. Födan består till början av djurplankton senare av kräftdjur, små fisk och maneter.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för sjurygg. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av sjurygg 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km × 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2019-08-06
Sidansvarig: Webbredaktion