Småfläckig rödhaj

Hitta på sidan

Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus caniculus) är en liten, högst meterlång haj med karakteristisk färgteckning. Den lever i nordöstra Atlanten och är vanlig längs Västkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Småfläckig rödhaj. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Utbredning

Arten finns från Norge och Shetlandsöarna söderut längs Europas Atlantkust, Medelhavet, Svarta Havet och längs Afrikas västkust till Senegal.

Småfläckig rödhaj påträffas regelbundet längs svenska västkusten från Öresund norrut och i synnerhet vid Bohuskusten.

Utseende

Stora vingliknande bröstfenor och små ryggfenor. Ibland förekommer den i mörk färgvariant. Längd upp till en meter och maxvikt 2 kilo.

Levnadssätt

Lever på sandiga, steniga och dyiga vegetationsbottnar på 30–80 meter djup, ibland ner till 400 meter. Den är aktiv på natten och vilar dagtid på bottnen.

Föda

Fisk, kräftdjur, blötdjur och maskar. Äter även döda fiskar.

Fortplantning

Lägger ägg och har som alla andra hajar inre befruktning. Äggkapslarnas trådar i hörnen kan utdragna bli meterlånga. Honan använder dem för att förankra kapseln vid lämpliga föremål i havsbottnen under äggläggningen.

Arten har ingen speciell lektid utan parar sig under hela året. Äggkapslarna läggs emellertid under november till juli på fasta underlag med mossdjur, alger och svampdjur. De kläcks efter 8 till 9 månader. Ynglen och ungfiskarna lever vanligen på grunt vatten.

Hot

Småfläckig rödhaj fångas bland annat som bifångst vid fiske efter torsk med garn, samt vid trålning efter rödtunga. Som alla broskfiskar har arten en låg reproduktionstakt vilket gör den sårbar.

Åtgärder

Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj i svenska vatten.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion