Majfisk

Hitta på sidan

Majfisk (Alosa alosa) är en storväxt sillfisk som liknar staksill men har färre mörka fläckar på kroppssidan. Majfisk är sällsynt i svenska vatten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Majfisk. Illustration.

Illustration: Krüger CC BY 3.0.

Kännetecken

Majfisk är en av de största sillfiskarna med en maxlängd på 70 centimeter och vikt på 3,5 kilo. Silvervit, med 1 till 6 mörka fläckar längs varje sida. Majfisken är mycket lik staksillen med vilken den kan para sig och få hybrider.

Utbredning

Förekommer längs Atlantkusten och närliggande flodområden ned till nordvästra Marocko. Arten är i dagsläget mycket sällsynt förekommande utanför Frankrike där de viktigaste lekområdena finns. Närmsta kända lekplatserna finns i Tyskland. Ovanlig gäst längs den svenska västkusten.

Vandringar

Vandrar om våren i stim från havet högt upp i floderna för att leka och återvänder därefter till havet. Årsynglen vandrar tillbaka till havet på hösten.

Föda

Äter småfisk, kräftdjur och andra ryggradslösa djur. Äter ingenting under lekvandringen.

Lek

Leker stimvis i maj–juni nattetid i strömmande vatten över grusbottnar. När ynglen är 8–12 centimeter vandrar de till havs, men en del kan stanna i floderna upp till 2 år. Arten blir könsmogen vid 3–4 års ålder.

Arten är fredad

Majfisken är utrotningshotad främst på grund av föroreningar och annan miljöförstörelse i floderna där de leker. Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är förbjudet att fiska efter och landa arten.

Publicerad: 2016-11-01
Granskad: 2017-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion