Skärkniv

Hitta på sidan

Skärkniv (Pelecus cultratus) är en karpfisk som förekommer sporadiskt längs östkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Skärkniv. Illustration.

Illustration: Krüger CC BY 3.0

Utbredning

Skärkniv lever i brackvatten och i de nedre delarna av floder runt södra Östersjön, Kaspiska Havet och Svarta Havet samt i sötvatten i östra Europa.

I Sverige har skärkniv rapporterats från svenska östkusten upp till Luleå skärgård, samt i Mälaren under 1980-talet. Det mest sannolika är att dessa fiskar härstammar från lekbestånd i södra Östersjön och att ingen reproduktion sker i Sverige. Det kan ha funnits ett lekande bestånd i Helge å i Skåne på 1700-talet.

Utseende

Kroppen är hoptryckt som ett knivblad. Ryggen är nästan linjerak och munnen vertikalställd och uppåtriktad. De tydligaste kännetecknen är de stora, långa och vassa bröstfenorna samt sidolinjen som sitter klart under kroppens mitt och är kurvad på ett ovanligt sätt.

Storlek

Längden överskrider sällan 45 centimeter. Maxvikt är 3,5 kilo.

Levnadssätt

Arten lever i stim nära ytan. Under perioden maj – juli vandrar skärkniven upp i floderna för lek, vanligtvis endast en kort sträcka. Direkt efter leken vandrar den tillbaka till närmaste sjö eller brackvattenområde.

Fortplantning

Leker i flodernas rinnande vatten men kan också fortplanta sig i bräckt vatten. Leken äger rum i maj-juli. I floderna läggs äggen i fritt vatten ovanför grunda gräsbottnar. Äggen svävar i vattnet men förs av floderna nedströms. Ynglen lever på plankton.

Föda

I sötvatten insekter, kräftdjur, maskar, plankton, fiskyngel och mindre fiskar. I havet äter den främst fisk.

Hot

Kunskapen om artens biologi och eventuella hotbild är bristfällig, inte minst vad det gäller de svenska fynden. Försiktighetsprincipen motiverar därför ett fiskeförbud.

Skydd

Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är helt förbjudet att fånga och landa skärkniv i svenska vatten.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2018-08-09
Sidansvarig: Webbredaktion