Sökresultat

 • Faktasida (140)
 • Senaste månaden (140)
 • Algblomning (1)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (11)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (6)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (6)
 • Dumpning (3)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (2)
 • Ledighet (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (3)
 • Organisation (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (5)
 • Rekrytering (1)
 • Restaurering (1)
 • Riksintresse (3)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (10)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tillstånd (7)
 • Tillsynsvägledning (9)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (11)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (8)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (11)
 • Yrkesfiske (15)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (4)

 • Yrkesfiske (9)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (2)
 • Badvatten (9)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (4)
 • Skyddade områden (3)
 • Anslag och bidrag (5)
 • Vägledningar (59)
 • Föreskrifter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (10)
 • Havsplanering (3)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Pressrum (3)
 • Organisation (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (1)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (1)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (5)

 • Senaste veckan (15)
 • Senaste året (140)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Kontakta oss

Kontakta oss

Start Kontakta oss Taggar: Intern service Organisation Välkommen att kontakta oss Telefonnummer 010-698 60 00 Receptionens öppettider 16 maj – 14 september: mån–fre klockan 8–16 15 september – 15 maj mån–fre klockan 8–16.30 Lunchstängt 12–12.45

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Bedömningsgrunder för

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.