Sökresultat

 • Dokument (244)
 • Anställning (26)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Chef (24)
 • Visa fler
 • Dumpning (5)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (6)
 • Intern service (2)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (47)
 • Muddring (6)
 • Organisation (1)
 • Rapport (77)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (28)
 • Sjukskrivning (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (92)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (35)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tillstånd (19)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (22)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (82)
 • Miljöövervakning (47)
 • Medarbetarsidor (73)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (163)
 • Mer än ett år sedan (81)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Boka resor på HaV

Boka resor på HaV

Ska du boka en resa genom vår resekontoleverantör kontaktar du vår resebyrå Big Travel Sweden AB, på telefon 031-387 16 02. När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om det är möjligt. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Handbok - göra reseräkningar

Handbok - göra reseräkningar

Du har varit på resa i tjänsten, har kanske gjort ett utlägg och ska nu fylla i en reseräkning. Nu är vår hantering av reseräkningar papperslös.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Resepolicy

Resepolicy

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om du kan. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.