Sökresultat

 • Dokument (174)
 • Dumpning (5)
 • Gis (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (48)
 • Visa fler
 • Muddring (6)
 • Publikation (1)
 • Rapport (74)
 • Små avlopp (95)
 • Tillstånd (18)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (21)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (83)
 • Miljöövervakning (48)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (90)
 • Mer än ett år sedan (84)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

Små avloppsanläggningar kan vara en betydande källa till utsläpp av organiska miljöföroreningar. I detta projekt studerades två stora infiltrationsanläggningar i Åre kommun och dess påverkan på vatten under ett år.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Dokument: Kommunala VA-planer– en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer– en kunskapsöversikt

En kommunal VA-plan möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan.

Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: VA-guidens filmer om små avlopp

VA-guidens filmer om små avlopp

Här hittar du filmer från VA-guiden som rör små avlopp. HaV har varit med och finansierat ett antal filmer om små avloppsanläggningar som riktar sig till miljöinspektörer och fastighetsägare som har en egen avloppsanläggning.

Dokument: Kunskapsläge och nätverksträffar- små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Kunskapsläge och nätverksträffar- små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Projektet har utförts av VA-guiden. Rapporten ger en sammanställning av intervjuer och diskussioner som hållits i projektet.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Dokument: Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

Dokument: Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Dokument: Turbiditet som surrogatparameter

Turbiditet som surrogatparameter

Rapporten behandlar surrogatparametrar som metod för enklare och billigare utsläppskontroll av små avloppsanläggningar.