Sökresultat

 • Återrapportering (3)
 • Senaste året (3)
 • Anslag (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (3)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.

Återrapportering: Användning av anslag 1:11 under 2017

Användning av anslag 1:11 under 2017

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.