Sökresultat

  • Återrapportering (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
  • Publikation (2)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (2)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.