Sökresultat

 • Kartor och Gis (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Regler (1)
 • Riksintresse (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Yrkesfiske (3)

 • Faktasida (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 5 §. Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen.