1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Havsplanerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet.

 2. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

 3. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

 4. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

 5. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

 6. Publicerad: 18 april 2019

  Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. Klimattillflykter är ett begrepp för områden där arter i framtiden kan finnas kvar, trots ett förändrat klimat. Områdena bygger på framtidsscenarier, de är troliga men inte konstaterade.

 7. Publicerad: 6 februari 2019

  Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

 8. Publicerad: 17 december 2019

  Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

 9. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

 10. Publicerad: 17 december 2019

  Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.