Sökresultat

  • Havsplanering (4)
  • Mer än ett år sedan (4)
  • Havsplanering (4)

  • Faktasida (4)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utforska kartan

Utforska kartan

Taggar: Havsplanering Utforska kartan I den här kartan ser du exempel på lager som kan behövas i havsplanering. Kartstödet bygger dock bara på en del av de WMS-tjänster som kan vara relevanta. Kartstödet har varit ett utvecklingsprojekt, men

Faktasida: Havsplanering i EU och globalt

Havsplanering i EU och globalt

EU driver på det europeiska arbetet med havsplaneringen. Både genom att finansiera projekt och ta fram direktiv och stöd. Medlemsländerna ska ta fram havsplaner till år 2021 för att bidra till både blå tillväxt och att uppnå EU:s miljömål om god miljöstatus.

Faktasida: Möten och konferenser om havsplanering

Möten och konferenser om havsplanering

På denna sida publicerar vi presentationer och minnesanteckningar från de möten vi anordnat inom havsplaneringen. Mötena ligger i kronologisk ordning, med det senast överst.

Faktasida: Kommunikationsstrategi för planeringsfasen inom havsplanering

Kommunikationsstrategi för planeringsfasen inom havsplanering

I kommunikationsstrategin kan du bland annat läsa om kommunikationsmål och vilket ansvar och vilka roller olika aktörer har. Där står även vilka nätverk som behöver prioriteras för att övrig kommunikation ska fungera på bästa sätt.