Sökresultat

 • Programområde Kust och Hav (34)
 • Vägledningar (34)
 • Miljöövervakning (34)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Undersökningstyper (34)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Faktasida (34)

 • Senaste året (7)
 • Mer än ett år sedan (27)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Dokument: Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Provfisken i kustområden är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus och ekologisk status i kustvatten och för uppföljning av biologisk mångfald.

Dokument: Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Dokument: Gråsälsbestånd

Gråsälsbestånd

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Havsörn, bestånd

Havsörn, bestånd

Det primära syftet med undersökningstypen är att studera effekter av miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera reproduktionsförmåga och opulationsutveckling hos havsörnsbeståndet vid svenska Östersjökusten.

Dokument: Hydrografi och närsalter, kartering

Hydrografi och närsalter, kartering

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Dokument: Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.