Sökresultat

 • Medarbetarsidor (244)
 • Anställning (34)
 • Arbetstid (5)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (4)
 • Chef (30)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (6)
 • Handbok (7)
 • Havsplanering (5)
 • HIP (1)
 • Intern service (3)
 • IT-support (18)
 • Klimat (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (9)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (6)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Rutin (29)
 • Sjukskrivning (8)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (39)
 • Säkerhet (11)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tjänsteresa (9)
 • Vattenkraft (4)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (1)

 • Kalendarium (81)

 • Dokument (73)
 • Faktasida (72)
 • Kalenderhändelse (81)
 • Vanlig fråga (18)

 • Senaste veckan (9)
 • Senaste månaden (41)
 • Senaste året (185)
 • Mer än ett år sedan (59)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Faktasida: Logotyp

Logotyp

Du får gärna ladda ned vår logotyp i lämpligt filformat, men det är viktigt för oss att den används på rätt sätt. Placera logotypen på ett sådant sätt att det är tydligt vilken roll Havs- och vattenmyndigheten har i sammanhanget, exempelvis som medfinansiär eller samarbetspartner. Länka gärna logotypen till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Faktasida: IT-support

IT-support

Innan du kontaktar supporten för hjälp – kolla om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

Faktasida: Rapportera ett IT-supportärende

Rapportera ett IT-supportärende

För att kunna få snabb och effektiv support behöver du först se om du kan lösa problemet på egen hand. Logga in i IT-supportportalen och kolla där först. Följ också checklistan om du har problem med inloggningen.

Dokument: Boka resor på HaV

Boka resor på HaV

Ska du boka en resa genom vår resekontoleverantör kontaktar du vår resebyrå Big Travel Sweden AB, på telefon 031-387 16 02. När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om det är möjligt. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.