Sökresultat

 • Föreskrifter (17)
 • Senaste året (17)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Regler (2)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Yrkesfiske (6)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Faktasida (17)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Bedömningsgrunder för

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften. Vill du se vilka nya föreskrifter vi gett ut under året trycker du på länken nedan.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2020 Register 2020 Register över HVMFS beslutade under år 2020 Register 2019 Register 2019 (tryckt version)

Faktasida: Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Start Föreskrifter Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25) Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-11-01 Bemyndigande : 2 kap. 7, 19 a, 20 §§, 3 kap. 3 §

Faktasida: Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

Start Föreskrifter Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19) Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat: 2019-11-01 Bemyndigande : 2 kap. 7 och 19-20

Faktasida: Stödvillkor och återbetalningsskyldighet för kontrollutrustning (HVMFS 2015:18)

Stödvillkor och återbetalningsskyldighet för kontrollutrustning (HVMFS 2015:18)

Start Föreskrifter Stödvillkor och återbetalningsskyldighet för kontrollutrustning (HVMFS 2015:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:18) om stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd för kontrollutrustning till

Faktasida: Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Start Föreskrifter Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Konsoliderad utgåva Registret senast

Faktasida: Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Start Föreskrifter Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1) Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1) Konsoliderad version De tidigare föreskrifterna om fisketillsynsmän (FIFS 1985:3) Registret senast uppdaterat 2019-10-25 Bemyndigande : 6 kap. 8 §

Faktasida: Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21)

Start Föreskrifter Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21) Ursprunglig utgåva Bemyndigande : 2 kap. 7 och 18 a §§

Faktasida: Utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13)

Utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13)

Start Föreskrifter Utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13) Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar Konsoliderad