1. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 12 februari 2019

  Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

 2. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 3. Publicerad: 4 mars 2014

  En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

 4. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 26 mars 2018

  Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

 5. Publicerad: 1 december 2015 Uppdaterad: 31 mars 2017

  Här hittar du en sammanställning av vägledning på EU-nivå som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 6. Publicerad: 25 september 2019

  Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

 7. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

 8. Publicerad: 25 september 2019

  Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, tidigare bilaga 2.

 9. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).

 10. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).