Sökresultat

 • Tillstånd (14)
 • Vattenverksamhet (14)
 • Dokument (14)
 • Dumpning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (1)
 • Visa fler
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (12)

 • Senaste året (11)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

Dokument: Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Dokument: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Dokument: Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk