Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att tillståndet skulle förenas med villkor om minimitappning med hänsyn till en art som omfattades av bestämmelserna i 8 kap miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen M 676-12 (2012-06-25)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion