Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Mark- och miljööverdomstolen avvisade en ansökan om tillstånd till ombyggnad av Östanfors kraftstation i Hedströmmen.. Domstolen ansåg även att tillstånd saknades för den nuvarande verksamheten.

Mark- och miljööverdomstolen M 5737-12 (2013-06-20)

Publicerad: 2015-12-02
Granskad: 2017-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion