Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Mark- och miljööverdomstolen förenade tillståndet med villkor om bland annat fiskväg och minimitappningar.

Mark- och miljööverdomstolen M 9888-12 (2014-03-07)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion