Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Små avlopp (3)
 • Publikation (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Jordbruk (1)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (3)
 • Skagerrak (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Publikationer (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Små avlopp – ingen skitsak

Små avlopp – ingen skitsak

Den här rapporten är en uppföljning av Naturvårdsverkets tillsynskampanj för små avlopp.