Sökresultat

 • Programområde Kust och Hav (27)
 • Vägledningar (27)
 • Faktasida (27)
 • Mer än ett år sedan (27)
 • Miljöövervakning (27)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Visa fler
 • Undersökningstyper (27)
 • Vägledning (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Dokument: Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Provfisken i kustområden är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus och ekologisk status i kustvatten och för uppföljning av biologisk mångfald.

Dokument: Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Dokument: Gråsälsbestånd

Gråsälsbestånd

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Hydrografi och närsalter, kartering

Hydrografi och närsalter, kartering

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Dokument: Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.