Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Sötvatten (2)
 • Data och statistik (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste året (2)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Grundvatten (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Sötvatten (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kväve i sjöar och vattendrag

Kväve i sjöar och vattendrag

De flesta trendsjöar, trendvattendrag och omdrevssjöar som har undersökts har låga eller måttligt höga halter av kväve (totalkväve). Det finns även tendenser till att halterna minskar. Resultaten kommer från HaV:s nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten.

Faktasida: Alkalinitet i grundvatten

Alkalinitet i grundvatten

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat under det senaste decenniet, men detta återspeglas inte i någon generell ökning av alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.