Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Havsplanering (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Konventioner (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med USA

Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.