Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Havsplanering (1)
  • Miljömål och direktiv (1)
  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.