Sökresultat

 • Havsplanering (60)
 • Publikation (60)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Publikation (56)
 • Visa fler
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)

 • Publikationer (60)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (60)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Delregional analys Gävlebukten

Delregional analys Gävlebukten

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.

Publikation: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Publikation: Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.

Publikation: Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Västerhavet.

Publikation: Hållbarhetsbedömning – Bottniska viken, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning – Bottniska viken, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Bottniska viken.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning – Bottniska viken, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning – Bottniska viken, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Bottniska viken.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Baltic SCOPE – Better Together

Baltic SCOPE – Better Together

Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

Publikation: Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.