Sökresultat

 • Havsplanering (57)
 • Publikation (57)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Publikation (53)
 • Visa fler
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)

 • Publikationer (57)

 • Senaste året (57)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Publikation: Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.

Publikation: Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Västerhavet.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Baltic SCOPE – Better Together

Baltic SCOPE – Better Together

Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

Publikation: Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.

Publikation: Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea

Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea

Detta är en guide till hur du steg för steg skapar densitetskartor över sjöfartens rörelser i Östersjön från rådata.

Publikation: The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox

The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox

För att göra det lättare att använda ekosystemansatsen i havsplanering har vi tagit fram denna ”verktygslåda” med checklistor.

Publikation: Towards Coherent Cross-Border Maritime Spatial Planning in the Central Baltic Sea

Towards Coherent Cross-Border Maritime Spatial Planning in the Central Baltic Sea

Estland, Lettland och Sverige har arbetat tillsammans med ambitionen att nå samsyn vad gäller havsplanering i centrala Östersjön och hur området ska används. Rapporten redogör för arbetets gång, utmaningar och slutsatser.