Sökresultat

 • Havsplanering (38)
 • Faktasida (38)
 • Senaste året (38)
 • Bidrag (1)
 • Gis (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (5)
 • Internationellt arbete (6)
 • Klimat (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (27)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)

 • Senaste månaden (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

Faktasida: Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Dokumentet innehåller kartor med teckenförklaringar som kompletterar de digitala kartorna i granskningsskedet.

Faktasida: Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet. Metoden är framtagen av HaV och har använts i havsplaneringen.

Faktasida: Östersjön

Östersjön

Vad kännetecknar Östersjöns planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Faktasida: Bottniska viken

Bottniska viken

Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Faktasida: Innebörd och konsekvenser

Innebörd och konsekvenser

Går vi åt rätt håll? Vad kan vi göra bättre i planeringen? Det är frågor som besvaras av miljö- och hållbarhetsbedömningen. Bedömda konsekvenser har sammanställts i en miljökonsekvensbeskrivning och en hållbarhetsbeskrivning.

Faktasida: Tidplan för havsplaneringen

Tidplan för havsplaneringen

Här ser du en översiktlig tidplan över havsplaneringsarbetet fram till 2019.