Sökresultat

 • Havsplanering (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Faktasida (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utforska kartan

Utforska kartan

Taggar: Havsplanering Utforska kartan I den här kartan ser du exempel på lager som kan behövas i havsplanering. Kartstödet bygger dock bara på en del av de WMS-tjänster som kan vara relevanta. Kartstödet har varit ett utvecklingsprojekt, men

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) bildades av regeringen 2006 och består av 21 myndigheter för att förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för havsmiljön.