Sökresultat

 • Havsplanering (108)
 • Senaste året (108)
 • Bidrag (1)
 • Gis (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (8)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (6)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (58)
 • Rapport (21)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (33)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (57)
 • Medarbetarsidor (5)
 • Kalendarium (5)

 • Faktasida (45)
 • Kalenderhändelse (5)
 • Publikation (57)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Samarbete med USA

Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Dokument: Omvända kartan - geografiska data

Omvända kartan - geografiska data

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

Faktasida: Klimattillflykter

Klimattillflykter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. Klimattillflykter är ett begrepp för områden där arter i framtiden kan finnas kvar, trots ett förändrat klimat. Områdena bygger på framtidsscenarier, de är troliga men inte konstaterade.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Tidplan för havsplaneringen

Tidplan för havsplaneringen

Här ser du en översiktlig tidplan över havsplaneringsarbetet fram till 2019.