Sökresultat

 • Havsplanering (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Publikation (9)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Havsplanering (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Publikationer (9)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (9)

 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

Publikation: Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

Publikation: Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

Publikation: Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Detta PM ger en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat i havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Delregional analys Kattegatt

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

Publikation: Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.

Publikation: Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport redovisar inkomna synpunkter under granskningen av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten finns även HaV:s kommentarer till synpunkterna.

Faktasida: Havsplanering internationellt

Havsplanering internationellt

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.